Project managementdiensten

op maat

http://fmarchitecten.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_lightbulb.svg

Brainstorm

Brainstormsessie om de uitgangspunten tastbaar en helder te maken

http://fmarchitecten.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_todo_txt.svg

Advies

Bouwkundig advies, plan van aanpak, duurzaam verbouwadvies

http://fmarchitecten.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_pencil_ruler.svg

Tekenwerk

Bouwkundig tekenwerk van ontwerp tot uitvoering

http://fmarchitecten.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_life_buoy.svg

Begeleiding

Bouwbegeleiding, overleg met andere betrokken partijen

http://fmarchitecten.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_share.svg

Overleg

Overleg met overheidsinstanties

http://fmarchitecten.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_elaboration_mail_check.svg

Aanvraag

Bouwaanvraag indienen

Project ondersteuning

Naast eigen opdrachten fungeer ik ook bij diverse architectenbureau’s in de rol van projectleider en/of projectarchitect bij projecten in de woning– en utiliteitsbouw.

Ik ben vooral belast met het projectmanagement en de directievoering van diverse projecten. Mijn kracht ligt hierbij in de vertaling van het ontwerp naar uitvoering met behoud van de architectonische uitgangspunten.

Doordat de architect vanuit zijn discipline als enige het totale overzicht heeft stuurt hij zowel intern, de projectmedewerkers, als extern, de andere disciplines, aan om in een complex proces via het programma van eisen tot een concept te komen. Hij zal het concept bewaken en dit onder invloed van regelgeving en adviseurs consequent en consistent smeden tot een optimaal ontwerp.

Taak Projectcoördinator

  • procesbeheersing van het project binnen budget en tijdschema;
  • de kwaliteitszorg en – beheersing binnen het team;
  • de compleetheid van de fasedocumenten aan het begin en het einde van elke fase

Architectuur

Architectuur ontstaat immers pas als het getekende idee ook in materiaal uitgevoerd wordt.

Elke opdracht leidt tot een nieuwe opgave. Elk ontwerp eist een zorgvuldige detaillering, die op alle niveau’s doorgevoerd moet worden, wil er een totale samenhang ontstaan. Daarmee bedoelen we een eigen identiteit met niet alleen een gebaar op grote schaal, bedacht en ontwikkeld door de architect, maar ook aandacht voor de kleine details. Deze werkwijze leidt tot een gebouw dat verankerd is in zijn situatie en voor zichzelf spreekt. Het gerealiseerde werk toont de uiteindelijke kwaliteit. Alle werkzaamheden zijn volledig geautomatiseerd.

Taak Architect

  • de kwaliteit en de coördinatie van de planontwikkeling;
  • de bouwkundige, constructieve en installatietechnische delen zijn op verantwoorde wijze op elkaar afgestemd, binnen de gestelde randvoorwaarden;
  • de bouwkundige aspecten van het ontwerp

Bouwmanagement

Alle werkzaamheden zijn geautomatiseerd en geïntegreerd in het Bouw Informatie Model (BIM).

Voor het tekenwerk wordt gebruik gemaakt van het tekenprogramma AutoCAD en het technische tekenwerk wordt gerealiseerd met Revit. Voor het vervaardigen van bestekken, is het bureau in het bezit van een STABU licentie en Kubus- programmatuur.

Bij begrotingen, volgens de elementen methode als voor de directiebegrotingen, wordt gebruik gemaakt van geavanceerde spreadsheets.