Realiseerbare gebouwen maken

Mijn werk wordt in belangrijke mate bepaald door onze houding ten opzichte van het bouwen. Kennis van tradities, techniek en materiaalgebruik en van de historische en actuele ontwikkelingen in de architectuur, speelt een rol in ons werk maar altijd is dit dienstbaar aan het uitgangspunt: realiseerbare gebouwen maken.

Ontwerp visie

Mijn kracht ligt in een integrale benadering. De complexiteit van het huidige bouwen resulteert veelal in gefragmenteerde technische deeloplossingen, waardoor het geheel met de wensen van de opdrachtgever/gebruiker uit het oog geraken.

Vanuit deze basis wordt een ontwerpvisie per opgave ontwikkeld waarbij architectuur, stedenbouw, gevoel en verbeelding onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn in het ontwerp en de techniek. De omgeving en de landschappelijke context zijn de basis, waarop het ontwerp reageert. Zodoende krijgt het gebouw iets vanzelfsprekend met zijn omgeving.

Schetsend groeit er een ontwerp dat tastbaar wordt. Voorop staat datgene wat de klant wenst en nodig acht en waarmee ik denk het beste resultaat te behalen.

Ik probeer mij zo goed mogelijk te verplaatsen in de gebruiker, doe studie naar wensen van de gebruiker, en verwerk dit in het ontwerp. Het uiteindelijke ontwerp moet de klant/gebruiker passen als een jas.

Uitwerking ruimtelijke omgeving

Architectuur is niet dogmatisch. Architectuur ontstaat immers pas als het getekende idee ook in materiaal uitgevoerd wordt.

Elke opdracht leidt tot een nieuwe opgave. Elk ontwerp eist een zorgvuldige detaillering, die op alle niveau’s doorgevoerd moet worden, wil er een totale samenhang ontstaan. Daarmee bedoel ik een eigen identiteit met niet alleen een gebaar op grote schaal, bedacht en ontwikkeld door de architect in samenspraak met de opdrachtgever, maar ook aandacht voor de kleine details.

De kracht ligt hierbij in de vertaling van het ontwerp naar uitvoering met behoud van de architectonische uitgangspunten. Samenwerking is in deze essentieel, waarbij ik wel steeds kritisch blijf kijken. Dezeutilite werkwijze leidt tot een gebouw dat verankerd is in zijn situatie en voor zichzelf spreekt. Het gerealiseerde werk toont de uiteindelijke kwaliteit.